Werkgevers

Startwerkplaats Friesland is een sociale onderneming die een oplossing biedt voor twee maatschappelijke problemen: mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt worden gecoacht, opgeleid en begeleid naar kansrijke beroepen in sectoren met een groot tekort aan personeel.

Overigens hebben wij het liever over mensen met een begeleidingsbehoefte. Wij zorgen er namelijk voor dat de afstand tot de arbeidsmarkt wordt overbrugd. Onze coaching start al ruim voordat werk aan de orde is en loopt door ruim nadat de werknemer aan het werk is gegaan. Dat maakt onze aanpak uniek.

We richten ons op mensen die zoveel stress ervaren door diverse problemen dat leven vaak ‘overleven’ is. Deze smalle mentale bandbreedte zorgt ervoor dat ze niet aan het werk kunnen terwijl ze wel graag een eigen inkomen willen verdienen. Startwerkplaats Friesland heeft als doel deze groep mensen een duurzame toekomst te bieden en daarmee ook generaties die na hen volgen. Wij helpen hen hierbij zolang dat nodig is.

Onderstaand ervaringsverhaal biedt een mooi inzicht in de samenwerking tussen werkzoekende, Startwerkplaats Friesland en werkgever. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u als werkgever? Neem gerust contact met ons op!

 

Sander de Boer is directeur van Pyrasied in Leeuwarden. Julian, één van zijn werknemers, kwam via Startwerkplaats Friesland bij zijn bedrijf terecht. Hoe dat ging, legt Sander hier uit.

Op het moment dat Julian bij Pyrasied op gesprek komt, is er al een voortraject afgelegd. Samen met coach Yoshi maakt hij een plan om het gat naar de arbeidsmarkt te overbruggen. Julian heeft naar eigen zeggen wat moeite met communiceren met anderen en heeft daarom een duwtje in de rug nodig. Dat biedt Startwerkplaats Friesland hem.

Schakel tussen alle partijen

Uitzendbureau Adecco is de schakel tussen alle partijen. Yoshi gaat met Julian mee op een eerste gesprek bij Adecco en ook bij het sollicitatiegesprek bij Pyrasied is hij aanwezig. In directeur Sander de Boer vinden ze iemand die het wel ziet zitten in Julian.

‘Ik vind het een voordeel’

Het feit dat hij een begeleider heeft, vormt geen obstakel. Eerder het tegenoverstelde: ,,Ik vind het een voordeel. Het voelt als een extra inzet om het te doen slagen”, aldus de directeur. ,,Vanaf het eerste contact was er sprake van begeleiding. Dat Julian wat communicatieve ondersteuning nodig had. Dat vond ik heel netjes. Ook de rust die het Julian gaf dat Yoshi er bij was, was heel fijn. Gewoon even iemand mee. Anders had hij het misschien niet gered.”

‘Hij past er goed tussen’

Maar nu dus wel. Julian mag al snel aan de bak op de productieafdeling. ,,Op het moment dat iemand de kans krijgt, is diegene extra gemotiveerd”, merkt Sander op. ,,Dat merk je bij Julian ook. Hij laat zijn handen spreken en krijgt daarmee ook het respect van anderen. Hij past er goed bij.”

 

En het contact tussen Startwerkplaats Friesland en Pyrasied is minimaal. Hier geldt het credo ‘geen bericht, goed bericht’. Sander: ,,Wij begeleiden hem hier en als er iets gebeurt is er contact met Startwerkplaats Friesland, maar dat is nog niet gebeurd.”

Yoshi vult aan: ,,In de eerste week begeleiden we extra veel. Toen heb ik hem wel een paar keer ’s ochtends gebeld om zeker te weten dat hij op tijd zou komen. Dat zwakt af naarmate het beter gaat.”

De begeleiding vanuit Startwerkplaats Friesland blijft zolang dat nodig is. Julian en zijn werkgever kunnen zonodig nog jarenlang bij de coaches van Startwerkplaats Friesland terecht. Zonder kosten. 

Sander zou deze constructie zeker andere werkgevers aanraden, zo meldt hij: ,,Het begeleiden van mensen is niet iets negatiefs. Het is niet raar om hulp te vragen om verder te komen. Julian bewijst dat het werkt.”

Door middel van een op maat gemaakt plan, kreeg Julian de juiste begeleiding. Dat resulteert in een vaste baan, met een eigen inkomen en een nieuwe kring aan sociale contacten. En werkgever Pyrasied heeft er een gemotiveerde werknemer bij. Win-win dus.

Hoe werken we

Motivatie – Dat is de enige voorwaarde die we aan deelnemers stellen om mee te doen aan het programma van Startwerkplaats Friesland. We kijken niet naar opleiding, arbeidsverleden, leeftijd of afkomst. Deelnemers moeten gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met de belemmeringen die het duurzaam werken tot nu toe in de weg staan. Aanmelden gaat via een Open Inschrijving, naar het voorbeeld van Open Hiring. Daarmee maken we toekomstperspectief voor iedereen toegankelijk.

> Zie hier het stappenplan voor de deelnemers.

Het programma bestaat uit individuele coaching en groepsbijeenkomsten. Deze laatste zijn gericht op gezonde leefstijl, beroepshouding, werknemersvaardigheden en bewegen.

Zodra de deelnemers zover zijn dat ze naar werk begeleid kunnen worden en dus hun afstand tot de arbeidsmarkt grotendeels is overbrugd, starten ze via een van de uitzendbureaus waar we mee samenwerken.

Q

De begeleiding van Startwerkplaats blijft bestaan zolang het nodig is. Onze ondersteuning voor zowel werknemer als werkgever kan nog jaren worden ingezet. Zo zorgen we voor een vangnet als het even niet lekker loopt. We borgen de nieuwe leefstijl en de motivatie om een eigen inkomen te hebben. We zorgen voor korte lijntjes zodat een eventuele terugval snel opgepakt kan worden.

Wat kost het?

De begeleiding en coaching van Startwerkplaats Friesland is gratis als je een deelnemer aanneemt via een uitzendbureau waar wij mee samenwerken. Je sluit dan een contract met het uitzendbureau.

Wil je liever iemand aannemen zonder tussenkomst van een uitzendbureau? Dat kan natuurlijk ook. Neem contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden.

Coach Yoshi: ‘Iedereen kan een bijdrage leveren’

Hoe we werken? Yoshi legt hij uit. Hij is één van de coaches van Startwerkplaats Friesland. Zijn rol: aan de hand van een persoonlijk plan zorgen dat een gemotiveerde kandidaat weer aan het werk kan. ,,Het is tof om iemand te zien opbloeien.”

,,Iedereen kan een bijdrage leveren”, vervolgt hij. ,,Iedereen heeft zijn of haar talenten, maar soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig.” Startwerkplaats Friesland is er om mensen die wel willen werken, maar daar – om wat voor reden dan ook – nog niet aan toe komen, te begeleiden.

,,Motivatie is daarbij het toverwoord”, benadrukt Yoshi. ,,Je moet het willen.” Als dat het geval is, overbrugt hij graag samen het gat naar de arbeidsmarkt. Hoe dat gaat? ,,Iemand meldt zich bij ons aan en als blijkt dat wij hem of haar kunnen helpen, ga ik langs om kennis te maken. Dat is een heel open gesprek. Samen kijken we waar diegene tegenaan loopt, maar ook wat voor persoon het is en waar wij kunnen helpen.”

Hij voegt daar aan toe: ,,Soms past iemand niet goed bij ons, omdat er te diepe onderliggende problemen zijn. Dan is diegene beter af ergens anders. Dat proberen we dan te regelen.”

Ook heeft hij niet de illusie alles alleen te kunnen. Yoshi: ,,We zijn bijvoorbeeld geen psycholoog of diëtist. Die trajecten kunnen wel naast elkaar lopen zodat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.”

Wat wel kan – sterker nog: wat de kern van de aanpak is – is samen een realistisch plan opstellen om diegene klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Yoshi is in dat traject altijd helder en eerlijk. ,,Je vindt niet meteen je droombaan en je moet het zelf laten zien”, is zijn duidelijke boodschap. ,,Wat we gaan doen, bepalen we samen. Tachtig procent moet van jezelf komen, met die andere twintig procent help ik.”

Q

Die opzet leidt tot mooie resultaten, zo vertelt Yoshi. ,,Als iemand echt aan het werk is, zie je diegene stralen. Het zelfvertrouwen neemt toe, je kunt een eigen vermogen opbouwen en de sociale kring wordt groter. Werk is meer dan alleen geld verdienen. Het is tof om iemand te zien opbloeien.”

De try-out-baan: voordelen voor werkgever en werknemer

Startwerkplaats Friesland ontwikkelde de try-out-baan. En dat is precies wat de naam doet vermoeden: een middel om werkgever en werknemer aan elkaar te laten wennen, zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

,,Als werknemers bijvoorbeeld een gat in hun cv hebben of als een werkgever denkt dat een vacature misschien net niet past, dan kunnen we de try-out-baan inzetten”, legt bedenker Koos Pot uit. ,,Een werknemer draait maximaal drie maanden mee, zonder dat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. De werkgever loopt hierdoor geen risico en de kosten zijn geheel fiscaal aftrekbaar. Deze constructie is juridisch en fiscaal volledig onderbouwd.”

De kandidaten worden begeleid door Startwerkplaats Friesland en komen daarom goed voorbereid bij hun nieuwe werkgever. Startwerkplaats Friesland is er voor mensen die wel willen werken, maar om één of andere reden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Medewerkers van Startwerkplaats Friesland coachen deze werkzoekenden om dit gat te dichten en stomen hen klaar om weer aan het werk te gaan. ,,Wij weten precies wat de werkzoekende kan, want we begeleiden hem of haar al een tijd. Op die manier kunnen we zorgen voor een duurzame match.”

Ook tijdens de try-out-baan is er contact tussen de betrokken partijen, maar niet meer dan nodig is. Koos: ,,Er zijn tussentijdse contactmomenten, maar we lopen de deur niet plat. Die communicatie gaat volgens afspraken en met zo min mogelijk tijdsverlies. Alles in overleg.”

Er is nog wel een belangrijke voorwaarde: ,,Er moet een vacature zijn”, aldus Koos. ,,Dat kan voor alle functies of omvang, maar dat is wel een voorwaarde. Het is aan de werkzoekenden om te laten zien dat ze goed genoeg voor de vacature zijn”

Ze benadrukt: er is een groot verschil met de reeds bestaande proefplaatsing, waarbij de werknemer zijn of haar uitkering behoudt en de werkgever geen salaris uitkeert. Er wordt daarom op voorhand een vast uurtarief afgesproken waarvan een deel wordt gereserveerd voor de werknemer. ,,Werk moet lonen”, meent Koos. ,,Dat zorgt voor meer motivatie. Het doel is om iedereen die aan de kant staat maar wel wil werken een kans te gunnen op een baan. De try-out-baan is een prachtige manier om enige twijfel die bestaat weg te nemen.”

 

De voordelen op een rij:

voor de werkzoekende Voor de werkgever
Premie werkt stimulerend en motiverend Opstap bieden aan gemotiveerde mensen
Werkzoekenden worden financieel beloond Eenvoudige invulling van maatschappelijk werkgeverschap en SROI
Geen administratief gedoe en financiële risico’s U betaalt een eerlijk tarief
Perspectief op arbeidsmarkt vergroot Voorkomt misbruik en verdringing op de arbeidsmarkt

 

De uitzendbureaus

Startwerkplaats Friesland heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Adecco in Friesland en MF Uitzendbureau.

Heeft uw bedrijf of organisatie een contract met een ander uitzendbureau of wilt u liever iemand rechtstreeks aannemen? Neem contact met ons op. Wij denken altijd in mogelijkheden.

Meirin Impact Certificaat

Startwerkplaats Friesland is het Meirin Impact Fonds gestart. Meirin betekent voorspoed in het Fries. Het wordt ingezet om voor deelnemers de laatste financiële hobbel weg te nemen om aan het werk te gaan, bijvoorbeeld om een elektrische fiets aan te schaffen zodat een deelnemer snel van huis naar werk kan. Of om kinderopvang te bekostigen, of een laptop aan te schaffen.

Het geld komt van bedrijven (of particulieren) die iets willen betekenen om iedereen een kans te geven aan de slag te kunnen. Het Meirin Impact Fonds helpt organisaties zo met de invulling van social return (SROI), MVO en sociale doelstellingen.

Hoe werkt het?

U koopt een Meirin Impact Certificaat en uw bijdrage komt in het Meirin Impact Fonds.

Zodra er voor een deelnemer iets moet worden aangeschaft om de specifieke baan te kunnen accepteren kan er een beroep worden gedaan op het Meirin Impact Fonds. De aanvraag wordt gedaan door de coach of de deelnemer en moet altijd worden onderbouwd. Uiteraard hanteren we spelregels. Zo moet het gaan om een betaalde baan van minimaal 16 uur per week en een arbeidscontract van minimaal 6 maanden. Het bestuur van Stichting Startwerkplaats Friesland beheert het fonds en controleert de resultaten.

Er is al een Meirin Impact Certificaat vanaf 250 euro. Wij zorgen voor een nieuwsitem waarin de deelnemer vertelt waarvoor hij of zij uw Meirin Impact Certificaat gebruikt.

> Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.