Dit zijn de mensen van Stichting Startwerkplaats Friesland:

Koos Pot
Directeur & coach
Q

Koos Pot

Ik maak me sterk voor kansengelijkheid voor iedereen. Bij Startwerkplaats Friesland werken we samen met de deelnemers aan het bereikbaar maken van levensdoelen die eerder niet haalbaar leken. Stap voor stap. We doen er alles aan om belemmerende overtuigingen om te zetten in positieve gedachten. Onze aanpak is uniek: we investeren voor lange tijd in mensen en geven niet op. Met hele mooie resultaten!

Wouter Willems
Voorzitter
Q

Wouter Willems

Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer, die sinds 1994 in en om Sneek woont. Trotse vader  van twee en opa van drie. Tot 2013 in het bedrijfsleven actief als bestuursvoorzitter en daarna als zelfstandig bedrijfsadviseur en interim manager actief. Ik heb een drive iets voor de samenleving te doen. De Startwerkplaats mogelijk maken hoort daarbij. Voor mensen die willen, de weg vrij maken, een toekomst invullen, hoe mooi is dat?

Joutsen Okkema
Secretaris

Q

Joutsen Okkema

Hoi! Mijn naam is Joutsen Okkema, de secretaris van het bestuur. Ik ben 35 jaar jong en woon samen met mijn man in Sneek. Ik werk als projectleider in het Voortgezet Onderwijs. Mijn werk bestaat vooral uit het creëren van kansen voor jongeren die iets anders en/of extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Ook bij de Startwerkplaats zullen we mensen begeleiden die vastlopen, door wat voor reden dan ook, en die wij weer een nieuwe kans mogen bieden. Ik geloof in de aanpak van de Startwerkplaats: laagdrempelig, nabij, kijken naar mogelijkheden en volhardend. Op naar een mooie toekomst voor onze deelnemers!

Danny van Zomeren
Penningmeester

Q

Danny van Zomeren

Danny is mede-eigenaar van een pensioenkantoor in Leeuwarden, de stad waar hij geboren en getogen is. In zijn vrije tijd zet hij zich sinds jaar en dag met passie in voor organisaties als Sociaal voor Elkaar en voorheen Leergeld. Samen met onder anderen zijn broer is hij eigenaar van het SportLokaal, een plek waar sportieve en maatschappelijke organisaties (samen)werken. Danny vindt werken leuk: werken dat daarnaast een maatschappelijk effect sorteert, vindt hij geweldig.

Yoshi van der Lans
Coach

Q

Yoshi van der Lans

Mijn naam is Yoshi van der Lans, coach bij Startwerkplaats. Samen met mijn vrouw en twee kinderen woon ik in Leeuwarden. Ik vind het belangrijk dat mensen met hun problemen ergens terecht kunnen en dat ze gehoord worden, hoe groot of klein het probleem ook lijkt. Wat ik doe is mensen écht te helpen door middel van persoonlijke aandacht. Waar, wanneer, en hoe het nodig is voor de deelnemer. Ik ben er van overtuigd dat ik mensen op deze manier het beste kan helpen om een blijvende verandering in hun leven door te voeren.

Dit zijn de mensen van Stichting Startwerkplaats Friesland:

Koos Pot
Directeur & coach
Q

Koos Pot

Ik maak me sterk voor kansengelijkheid voor iedereen. Bij Startwerkplaats Friesland werken we samen met de deelnemers aan het bereikbaar maken van levensdoelen die eerder niet haalbaar leken. Stap voor stap. We doen er alles aan om belemmerende overtuigingen om te zetten in positieve gedachten. Onze aanpak is uniek: we investeren voor lange tijd in mensen en geven niet op. Met hele mooie resultaten!

Wouter Willems
Voorzitter
Q

Wouter Willems

Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer, die sinds 1994 in en om Sneek woont. Trotse vader  van twee en opa van drie. Tot 2013 in het bedrijfsleven actief als bestuursvoorzitter en daarna als zelfstandig bedrijfsadviseur en interim manager actief. Ik heb een drive iets voor de samenleving te doen. De Startwerkplaats mogelijk maken hoort daarbij. Voor mensen die willen, de weg vrij maken, een toekomst invullen, hoe mooi is dat?

Joutsen Okkema
Secretaris

Q

Joutsen Okkema

Hoi! Mijn naam is Joutsen Okkema, de secretaris van het bestuur. Ik ben 35 jaar jong en woon samen met mijn man in Sneek. Ik werk als projectleider in het Voortgezet Onderwijs. Mijn werk bestaat vooral uit het creëren van kansen voor jongeren die iets anders en/of extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Ook bij de Startwerkplaats zullen we mensen begeleiden die vastlopen, door wat voor reden dan ook, en die wij weer een nieuwe kans mogen bieden. Ik geloof in de aanpak van de Startwerkplaats: laagdrempelig, nabij, kijken naar mogelijkheden en volhardend. Op naar een mooie toekomst voor onze deelnemers!

Danny van Zomeren
Penningmeester

Q

Danny van Zomeren

Danny is mede-eigenaar van een pensioenkantoor in Leeuwarden, de stad waar hij geboren en getogen is. In zijn vrije tijd zet hij zich sinds jaar en dag met passie in voor organisaties als Sociaal voor Elkaar en voorheen Leergeld. Samen met onder anderen zijn broer is hij eigenaar van het SportLokaal, een plek waar sportieve en maatschappelijke organisaties (samen)werken. Danny vindt werken leuk: werken dat daarnaast een maatschappelijk effect sorteert, vindt hij geweldig.

Yoshi van der Lans
Coach

Q

Yoshi van der Lans

Mijn naam is Yoshi van der Lans, coach bij Startwerkplaats. Samen met mijn vrouw en twee kinderen woon ik in Leeuwarden. Ik vind het belangrijk dat mensen met hun problemen ergens terecht kunnen en dat ze gehoord worden, hoe groot of klein het probleem ook lijkt. Wat ik doe is mensen écht te helpen door middel van persoonlijke aandacht. Waar, wanneer, en hoe het nodig is voor de deelnemer. Ik ben er van overtuigd dat ik mensen op deze manier het beste kan helpen om een blijvende verandering in hun leven door te voeren.

Onze Missie

De arbeidsmarkt in Nederland heeft een afstand tot ruim 1,5 miljoen mensen die wel kunnen en willen werken maar die geen toegang hebben tot zinvolle en betaalde arbeid. Dat zijn mensen die het niet lukt om zelfstandig de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden of te behouden. Dagelijks kennen ze het gevoel dat ze er niet toe doen.

Startwerkplaats staat voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen op individueel en sociaal gebied met als doel een eigen inkomen te verdienen. We zijn niet blind voor beperkingen en obstakels, maar we spreken onze deelnemers liever aan op hun mogelijkheden en talenten. Dat doen we met een programma waarbij we met veel aandacht de beperkingen en belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen en inpasbaar maken. We tonen aan dat stevig investeren in ‘ongekend talent’ leidt tot een inclusieve arbeidsmarkt en een enorme kostenbesparing voor de samenleving.

> Klik hier voor onze Theory of Change

Startwerkplaats Friesland is opgericht door particulieren. We werken zelfstandig en staan los van de officiele instanties.

In de statuten van de oprichtingsakte staat het doel als volgt omschreven:
‘Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te faciliteren, zodat zij duurzaam onderdeel kunnen uitmaken van de werkende maatschappij, waarbij er een inkomen wordt verdiend en ze niet (meer) volledig afhankelijk zijn van een uitkering.’

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 85367206

> Klik hier voor het beleidsplan van Stichting Startwerkplaats Friesland

Meedoen aan Startwerkplaats Friesland kost de deelnemers niets. Dat kan door de samenwerking met deze landelijke fondsen: